Muzeum Nowej Huty

  • Inne

Muzeum Nowej Huty

1 marca 2019 r. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (obecnie pod nazwą Muzeum Krakowa) połączyło się z Muzeum PRL-u, zmieniając nazwę na Muzeum Krakowa. Równocześnie z połączenia oddziału Dzieje Nowej Huty MHK i Muzeum PRL-u powstało Muzeum Nowej Huty, oddział Muzeum Krakowa z siedzibą w dawnym kinie Światowid.
Oddział ten będzie stanowił z jednej strony kontynuację oddziału Dzieje Nowej Huty – dotychczasowe działania i cykle wystawiennicze będą prowadzone w Muzeum Nowej Huty, z drugiej będzie rozwinięciem dawnego oddziału o wydarzenia i wystawy skierowane na historię PRL i zimnej wojny.
Przed pracownikami Muzeum Nowej Huty i całego Muzeum Krakowa kolejne wielkie wyzwanie: przywrócenie świetności zaniedbanemu dziś zabytkowemu budynkowi oraz wypełnienie go barwną, mądrą, wieloaspektową opowieścią.