Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XII. Otwarte pole dla wyobraźni

  • Sztuka

Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XII. Otwarte pole dla wyobraźni

Środa, 30 września 2020

09:00

TBA
Kup biletBilety aktualnie niedostępne w Going.

Jednym z kluczowych wyzwań stojących dzisiaj przed nami jest próba wypracowania scenariuszy na przyszłość, obejmujących sposoby działania instytucji kultury i sztuki w obliczu kryzysu klimatycznego.

Podstawowe elementy składające się na XII rozdział Parku Rzeźby zatytułowany „Otwarte pole dla wyobraźni" stworzone zostały z myślą o poszukiwaniu nowych scenariuszy działania dla instytucji kultury i sztuki.

Edycja ta wyrasta również z doświadczeń i przemyśleń naszego funkcjonowania w czasach pandemii, w okresie rozmaitych obostrzeń, ale również wzmożonej refleksji spowodowanej przeczuciem, że „Biznes, jaki znamy; sztuka, jaką znamy, mogą nie wytrzymać biegu zdarzeń i kryzysów, które albo wydarzają się już teraz, albo są kwestią nieodległego jutra”.

Pytania o to, jak działać zadaliśmy artystkom i artystom, praktyczkom i praktykom, którzy na co dzień realizują swoje projekty wokół interesujących nas kategorii dóbr wspólnych, postwzrostu czy włączenia do codziennej praktyki refleksji nad dobrostanem przyrody. W ramach otwartego naboru otrzymaliśmy kilkadziesiąt propozycji, Rada Programowa Parku Rzeźby na podstawie nadesłanych zgłoszeń wyłoniła cztery osoby, które realizować będą autorskie pomysły w ramach minirezydencji.

Józef Gałązka w projekcie „Kompozycja Przestrzenna. Bródno 2020” uruchomi tymczasową wypożyczalnię łódek, będącą jednocześnie kinetyczną instalacją na wodzie, Paweł Kulczyński aka Wilhelm Bras w „Oswajaniu” poszukiwał będzie przyszłych krajobrazów dźwiękowych, hipotetycznej audiosfery za 100 tysięcy lat. Małgorzata Markiewicz w ramach swojej praktyki zatytułowanej „Roboty ręczne” przyjrzy się punktom naprawy rzeczy oraz ubrań i przekształci na pewien czas Domek Herbaciany w jedno z takich miejsc. Paulina Mirowska, artystka i aktywistka, podczas rezydencji realizowanej we współpracy z mykologami zajmie się hodowlą grzybów, jak również przybliży działalność osób broniących miejską zieleń przed wycinką. Efektem jej pracy stanie się żywa grupa rzeźbiarska zatytułowana „To.Te.My".

Program minirezydencji jest zaproszeniem do kreślenia scenariuszy funkcjonowania instytucji kultury i sztuki, które adaptują się do zmieniającej się rzeczywistości. Stawiamy w nim pytania o to, jaka jest przyszłość instytucji kultury, jakie powinny one obrać sposoby działania, z kim i jak pracować? Cyklowi rezydencji towarzyszyć będzie pogram merytoryczny adresowany do uczestników i uczestniczek projektu, wprowadzający w wymienione wyżej zagadnienia. Wypracowane pomysły, rekomendacje, jak również dokumentacje procesu zostaną zebrane i udostępnione w formie dokumentu na stronie Parku Rzeźby.

Park Rzeźby na Bródnie od początku swojego istnienia był przestrzenią refleksji i eksperymentu z rzeźbą współczesną w różnorodnych jej odmianach. Kontynuując ten proces chcemy przyjrzeć się działalności Magdaleny Abakanowicz oraz jej pracy z figuracją. Tymczasowe ulokowanie grupy „Zinaxin i Dolacin” autorstwa Abakanowicz uzupełni kolekcję Parku o ikoniczne przedstawienia wpisujące się w kontekst takich figuralnych prac, jak „Anioł” Romana Stańczaka czy „Sylwia” Pawła Althamera. Ulokowanie wspomnianych rzeźb w przestrzeni Parku jest również pretekstem do stworzenia programu merytorycznego, przybliżającego twórczość Abakanowicz. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie włącza się w ten sposób w uczczenie przypadającej w tym roku 90. rocznicy urodzin artystki.

Projekt realizowany jest przy współpracy Fundacji Magdaleny Abakanowicz i Miasta Stołecznego Warszawy.

Tegoroczny program widzimy jako kontynuację zawiązywania trwałej koalicji z instytucjami partnerskimi, działającymi w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Rzeźby oraz w dzielnicy. W trakcie 11-letniego doświadczenia pracy na Bródnie, z każdym rokiem rozwijamy program Parku Rzeźby w kierunku tworzenia instytucji opartej na umacnianiu relacji z publicznością, wzmacnianiu jej jako wspólnoty, tym samym tworząc warunki do otwartego uczestnictwa w naszych działaniach.

Dodatkowo, w tym roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej włączy się we współpracę z TR Warszawa, który wraz z Pawłem Althamerem i Agnieszką Olsten przygotowuje widowisko plenerowe w przestrzenie dzielnicy. Wymiana doświadczeń i zasobów w kontekście wspólnego działania dla społeczności lokalnej wpisuje się w idee i tradycję działań w Parku.

Więcej o tegorocznym Rozdziale XII: https://tinyurl.com/y3e4gfry
Więcej o Parku: https://park.artmuseum.pl

miejsce

Park Rzeźby na Bródnie, Bródno Sculpture Park

Warszawa, Kondrartowicza / Chodecka / Rembielińska / Wyszogrodzka