Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej

Rewia Burleski by Pin Up Candy | Łódź

  • Teatr
  • Pod dachem

Rewia Burleski by Pin Up Candy | Łódź

Zmiana daty

Niedziela, 11 września 2022

20:00

od 60 zł
informacja organizatora

Rewia Burleski by Pin Up Candy 11 września 2022, Łódź Scena Monopolis

Kochasz teatr, stylistykę lat 40tych, piękne kobiety uwodzące swym wdziękiem, śpiewem oraz tańcem w stylu kabaretu? Mamy zatem dla Ciebie coś w czym się zakochasz od pierwszego wejrzenia. Zapraszamy wszystkich miłośników kabaretu na profesjonalną REWIĘ BURLESKI! Czekają na Was wspaniali performerzy klasycznej burleski PIN UP CANDY, TOM THE SPICE, PELIGROSSA ROSSITA, FLUTTERSHY a także kabaretowa grupa taneczna ROCKETTESHEELS. Śpiewem, Dawid Bawor, przedstawia Wam kilka retro klasyków!

Pin Up Candy, pochodząca z Łodzi, gwiazda burleski, okrzyknięta przez polskie media Królową Polskiej Burleski. Uczestniczka programów Mam Talent, DD TVN, All Together Now. Ambasadorka polskiej burleski za granicą. Występowała w Paryżu, Berlinie, Wiedniu, UK, Rzymie. Zdobywczyni korony Królowej Klasycznej Burleski w Moskwie. Podczas wieczoru Pin Up Candy wykona dla Państwa taniec w z gigantycznym kielichu szampana. Jest to "must see" pokazów burleski!

Tom the Spice, uczestnik programu Mam Talent, ekspert high hells, tancerz, animator i nauczyciel. Najbardziej roztańczony performer boyleski w Polsce!

Z Krakowa, Peligrossa Rossita, latynoska dusza w słowiańskim ciele, gorąca jak ogień i smaczna jak tamales, będziecie kosztować ją kawałek po kawałeczku...

W ten kolorowy świat wprowadzi Was nikt inny jak TOMEK KLEYFF, dziennikarz Viva i MTV Polska, zanany jako Człowiek Nowej Ery CNE. Nasi performerzy zadbają o to abyście na długo żyli emocjami towarzyszącymi Wam podczas naszego spektaklu.

Startujemy o godzinie 20:00, pokazy naszych performerów rozpoczną się o 20:30. Program Rewii podzielony jest na dwie części z przerwą. Bilety: VIP - 100 pln, miejsca w pierwszych rzędach , przy samej scenie; Normalny - 60 pln, miejsca siedzące

Miejsce: https://scenamonopolis.pl/

Video z naszych poprzednich realizacji: https://www.youtube.com/watch?v=sKXFImUa9bE&t=3s


Burlesque Revue by Pin Up Candy Łódź, Monopolis, September 11, 2022

Do you love theater, the style of the 1940s, beautiful women seducing with their grace, singing and cabaret-style dance? So we have something for you that you will fall in love with at first sight. We invite all cabaret enthusiasts to the professional BURLESKA REVEA! Wonderful performers of the classic burlesque PIN UP CANDY, TOM THE SPICE, PELIGROSSA ROSSITA, FLUTTERSHY as well as the cabaret dance group ROCKETTESHEELS are waiting for you. By singing, Dawid Bawor introduces you to some retro classics!

Pin Up Candy, a burlesque star from Łódź, hailed by the Polish media as the Queen of Polish Burlesque. Participant of the programs Mam Talent, DD TVN, All Together Now. Ambassador of Polish burlesque abroad. She has performed in Paris, Berlin, Vienna, UK and Rome. Crown winner of the Queen of Classic Burlesque in Moscow. During the evening, Pin Up Candy will perform a dance with a giant goblet of champagne for you. This is the "must see" of the burlesque shows!

Tom the Spice, participant of the Mam Talent program, high hells expert, dancer, animator and teacher. The most dancing boylesque performer in Poland!

From Krakow, Peligrossa Rossita, a Latin soul in a Slavic body, hot as fire and tasty as tamales, you will taste it piece by piece ...

You will be introduced to this colorful world by none other than TOMEK KLEYFF, journalist from Viva and MTV Polska, known as the Man of the New Era CNE. Our performers will make sure that you live for a long time with the emotions that accompany you during our performance.

We start at 20:00, the shows of our performers will start at 20:30. The Revue program is divided into two parts with a break. Tickets: VIP - 100 PLN, seats in the first rows, right next to the stage; Normal - PLN 60, seats

bilety
Normalny
od 60
VIP
od 100
miejsce