Roman Ingarden_Filozof i fotograf | Philosopher and Photographer

  • Sztuka

Roman Ingarden_Filozof i fotograf | Philosopher and Photographer

12.05 - 27.08

7 / 14 zł
Kup biletBilety aktualnie niedostępne w Going.

// for English please scroll down ↓

Roman Ingarden
„Filozof i fotograf”
Kurator: Marlena Nikody
Czas trwania wystawy: 12.5–27.9.2020
Miejsce: Galeria Alfa

W 2020 roku przypada 50. rocznica śmierci Romana Ingardena. Z tej okazji w Galerii Alfa prezentujemy monograficzną wystawę blisko 150 jego fotografii powstałych w latach 1940–1970 i wybranych spośród pięciu tysięcy zdjęć znajdujących się w Archiwum MOCAK-u. Nasz wybór obejmuje wszystkie tematy obecne w twórczości fotograficznej filozofa. Pokazujemy autoportrety i portrety, przyrodę, architekturę i martwe natury. Wystawa ujawnia nieznaną – i pełną wdzięku – twarz Romana Ingardena. Okazuje się on człowiekiem romantycznym, psychologicznie wnikliwym, czułym na ulotność piękna. Pomnikowy filozof odkrywa swoją ludzką wrażliwość i nieśmiałość wobec świata, na który patrzy.

Roman Ingarden (1893–1970) urodził się w Krakowie, studiował matematykę i filozofię we Lwowie, Getyndze, Wiedniu i Fryburgu Bryzgowijskim. Pracę doktorską, obronioną w 1918 roku, napisał pod kierunkiem Edmunda Husserla. Pracował jako nauczyciel i wykładowca. W 1933 roku został profesorem na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W latach 1950–1956 musiał z powodów politycznych zawiesić pracę uniwersytecką. Wówczas powstała większość fotografii prezentowanych na wystawie. W 1957 roku został kierownikiem Katedry Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie dzięki niemu powstał najsilniejszy ośrodek polskiej fenomenologii. Był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem wielu książek, artykułów oraz przekładów: od filozofii literatury poprzez estetykę i teorię poznania po ontologię. Roman Ingarden zyskał na świecie uznanie głównie dzięki swoim pracom z dziedziny ontologii i estetyki. Wystawa jest okazją do skonfrontowania jego myśli filozoficznej i praktyki fotograficznej.
Ekspozycja wpisuje się w nasz cykl projektów, w których pokazujemy wybitnych poetów, prozaików i myślicieli w innych rolach twórczych – jako malarzy, rysowników, twórców kolaży czy fotografów. Dotychczas odbyły się wystawy między innymi Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta, Joachima Ringelnatza, Leona Chwistka i Herty Müller. Każdej ekspozycji towarzyszy obszerna publikacja analizująca i porównująca różne dziedziny twórczości.

//

Roman Ingarden
'Philosopher and Photographer'
Curator: Marlena Nikody
Exhibition date: 12 May – 27 September 2020
Venue: Alfa Gallery

The year 2020 brings the 50th anniversary of the death of Roman Ingarden. To mark the occasion, in Alfa Gallery we present a monographic exhibition of nearly 150 photographs taken by him during 1940–1970, which have been chosen from some five thousand taken by the philosopher that can be found in MOCAK Archive. The selection comprises all the themes that can be found in the photographic art of the philosopher. We show portraits, self-portraits, nature, architecture and still lives. The exhibition reveals an unfamiliar, and delightful, side of Roman Ingarden, who turns out to be a romantic – a man of psychological acuity, sensitive to the ephemeral nature of beauty. The monumental philosopher has revealed his human sensitivity and timidity towards the world that he observes.

Roman Ingarden (1893–1970) was born in Krakow, and studied mathematics and philosophy in Lvov, Göttingen, Vienna and Freiburg im Breisgau. He wrote his doctoral thesis, which brought him his PhD in 1918, under the guidance of Edmund Husserl. He held teaching and lecturing posts. In 1933 he was appointed professor at the Jan Kazimierz University in Lvov. During 1950–1956, for political reasons, he was forced to suspend his academic work. It was at that time that he created the majority of the works shown in this exhibition. In 1957 he was the director of the Faculty of Philosophy in the Jagiellonian University, where he succeeded in creating the most formidable centre of phenomenology in Poland. He was a member of the Polish Academy of Arts and Sciences or Polish Academy of Learning. He wrote many books and articles and made many translations, ranging from philosophy of literature to aesthetics and the theory of cognition and ontology. Roman Ingarden became world-renowned mainly for his works in the field of ontology and aesthetics. The exhibition provides an opportunity for confronting his philosophical thought with his photographic practice.
The exhibition is part of our series of projects in which we showcase outstanding poets, writers and thinkers in other than their accustomed creative roles – as painters, draftsmen, collage makers or photographers. To date, we have exhibited works by Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Joachim Ringelnatz, Leon Chwistek and Herta Müller. Each exhibition is accompanied by a sizeable publication that analyses and compares the different creative fields.

_________
Partner MOCAK-u | MOCAK Partner: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
Patron Galerii Re | Re Gallery Patron: Re-Bau
Partner projektu | Project Partner: The Roman Ingarden Digital Archive
Patroni Medialni | Media Patrons: RMF Classic, TVP Kultura, Gazeta Wyborcza, Co Jest Grane24, Niezła Sztuka, Szeroki Kadr, Filozofuj, Krakow In Your Pocket, LoveKraków.pl

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK – Instytucja kultury miasta Krakowa | MOCAK Museum of Contemporary Art in Krakow – A Cultural Institution of the City of Krakow Kraków

www.mocak.pl
_________
Prace wykorzystane w animacji | works used in the animation:

Fotograficzny autoportret Romana Ingardena | Photographic Self-Portrait, Roman Ingarden, 1942, foto © archiwum Krzysztofa Ingardena | photo © Krzysztof Ingarden Archive

Nowy Jork | New York, 1960, fot. R. Ingarden, foto © archiwum Krzysztofa Ingardena | photo © Krzysztof Ingarden Archive

Tatry | Tatra Mountains, maj 1963 | May 1963, fot. R. Ingarden, foto © archiwum Krzysztofa Ingardena | photo © Krzysztof Ingarden Archive

Skierniewice, 1953, fot. R. Ingarden, foto © archiwum Krzysztofa Ingardena | photo © Krzysztof Ingarden Archive