Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej

Salvage | PREMIERA

  • Teatr

Salvage | PREMIERA

informacja organizatora

Spektakl będzie dostępny do obejrzenia przez 24h

Po ostatecznym upadku ostatniego Krwawego Pomnika z jego martwego, skamieniałego ciała wyłoniła się przestrzeń dla futurystycznych eksploracji. Na gruzach starego porządku Grupa Ocalali-ech przemierza Planetarne Ruiny i stopniowo odzyskuje Przyszłość. Dziwna to przestrzeń, znajoma i zarazem kompletnie nowa, prawie niemożliwa. Z pęknięcia tyrana rozpościera się horyzont, o którym nie śniło się waszym filozofom, prawdziwy koszmar ojców-narodów. Ale skoro oni wszyscy upadli, niech śpią forever. Tymczasem, tutaj właśnie Ocalali-e znajdują miejsce dla gier i zabaw, dla rytuałów i zwyczajów. Swoją Przyszłość pielęgnują z zaciekawieniem, uczą się odzyskiwać to, co wydawało się na zawsze utracone. Tutaj czas i przestrzeń poruszają się w tańcu w sposób kulisty, a Odzyskiwacz-ie z Salvage odkrywają jak obracać się w rytmach świata, który wznieciły z pyłu przewróconej Historii.

Salvage to multidyscyplinarna przestrzeń choreograficzna, koncert tańca z gatunku naukowo-fantastycznego. Salvage wyłania się między wysypiskiem Historii – garbage - a Ocaleniem - salvation – (China Mieville). Salvage to kontener przyszłości mieniący się miriadami tańca, historii, śpiewów, i zjaw(isk) nadprzyrodzonych. A wszystko to - z odzysku.

Salvage jest kalejdoskopem, buszem pełnym duchów i przodków, placem, oceanem, stocznią, sceną. Powstaje z historii osobistych i kolektywnych, z pracy w zespole, w którym jest miejsce na rodzinę, przyjaciół i nieznajomych. Salvage jest próbą pokonania strachu i stworzenia możliwości kolektywnej Przyszłości. Salvage to entuzjastyczny eksperyment aspirujący w stronę futurologii, tworzony z determinacją i choreograficzną wyobraźnią.

Koncept: Kasia Wolińska Choreografia i taniec: Hana Umeda, Kasia Wolińska Dramaturgia: Agata Siniarska

Following the fall of the Bloody Monument, a space for futuristic explorations emerged from its petrified body. The Ocalali-ech (Survivors-eh) Group crossed the remains of the old order exploring the Planetary Ruins and slowly recovering the Future. This is an odd sort of space – both familiar and yet completely new, almost implausible. A horizon extends from the tyrant's broken form, the likes of which none of your philosophers ever dreamt of, a real nightmare for our parent-nations. But seeing as they all fell, let them sleep forever. Meanwhile, this is where Ocalali-ech (Survivors-eh) find a space for their games and frolics, for their rituals and customs. Their Future is something they nurture with interest, learning to rediscover that which seemed forever lost. It is here that time and space move in a dance which is sphere shaped, while the Odzyskiwacz-ie (Recoverers) from Salvage discover how to twist to the rhythms of the world which they have sparked back into existence from the ashes of overturned History.

Salvage is a multidisciplinary choreographic space, a sort of science-fantasy dance. Salvage comes alive between the Garbage of History and Salvation (China Miéville). Salvage is a container for a future which mixes myriads of dance, history, songs and supernatural phenomena. And all of this – second-hand.

Salvage is a kaleidoscope, a wild wood filled with ghosts and ancestors, a square, an ocean, a shipyard, a stage. It is made up of personal and collective stories, through working in a team which has room for family, friends and strangers. Salvage is an attempt to overcome fear and create the possibility of a collective Future. Salvage is an enthusiastic experiment which aspires to being a little futurological, created with determination and choreographic imagination.

Concept: Kasia Wolińska Choreography and dance: Hana Umeda, Kasia Wolińska Dramaturgy: Agata Siniarska