Spotkanie 1 /// Lidia Zamkow

  • Spotkanie

Spotkanie 1 /// Lidia Zamkow

Wtorek, 27 października 2020

14:30

0 zł

Biografie niemożliwe: Lidia Zamkow /// mgr Olga Drygas

konwersatorium /// 1,5 h /// online

Lidia Zamkow jest postacią fascynującą, nieoczywistą i niejednoznaczną. Z jednej strony funkcjonuje jako „buntownica” i autorka kontrowersyjnych adaptacji klasyki; z drugiej zaś przedstawia się jako „żona, matka, gospodyni” (Krystyna Starczak-Kozłowska, 1976), dla której teatr nie może być spełnieniem. Jako zdeklarowana moralistka jest jednak wywrotowa, anty-tradycyjna, choć tradycjonalistyczna.
W teatrze przełamująca schematy, wykonująca „«męski» zawód” (tamże), w życiu osobistym – eksponująca kobiecość. Jednak wciąż jest jedną z niewielu polskich reżyserek sprzed przełomu roku 1989. Kim była Lidia Zamkow? Jaki był jej teatr? Jakie miejsce jej działalność zajmujew historii tamtego okresu? Czy można patrzeć na Zamkow z perspektywy feministycznej? Jaka była jej rola emancypacyjna? I – co być może najważniejsze – jak morfuje się historia polskiego teatru lat 1944-1982 z perspektywy jej twórczości?

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWFiYzc4MzktODk2ZS00NjA2LTg3YjEtMzlmYjhmMWI2N2U4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2242876f22-9d3a-4215-a78f-92e429dbe224%22%2c%22Oid%22%3a%22d378c61e-14bf-4edd-af3d-84b236fcf73d%22%7d

UWAGA: Uczestniczki i uczestników konwersatorium prosimy o zapoznanie się z 40 minutowym remixem w reżyserii Weroniki Szczawińskiej "2 albo 3 rzeczy, które o niej wiem. RE// MIX Lidia Zamkow”.
https://vimeo.com/79131991
hasło: komuna_2013

miejsce

Online

Internet,

Wydarzenia online cieszą się obecnie rosnącą popularnością, oferując rozrywkę bez potrzeby wychodzenia z domu. Stand-upy, koncerty, wykłady, webinaria, treningi a nawet festiwale muzyczne odbywają się w sieci, angażując tysiące uczestników. Uwaga! Wydarzenia online źle znoszą osoby, które lubią płacenie za szatnię, kolejkę do baru oraz bolące nogi. Zdecydowanie docenią je za to domatorzy a także osoby, które mają zamiar przetrwać pandemię COVID-19 i dożyć późnej starości.