Trening umiejętności miękkich poprzez ruch

  • Warsztat

Trening umiejętności miękkich poprzez ruch

Niedziela, 22 listopada 2020

10:00

Free

Innowacyjny 16–godzinny warsztat online dla nauczycieli rozwijający umiejętności miękkie poprzez somatykę i świadomą pracę z ciałem.
Częścią tego procesu jest rozpoznanie, czym są umiejętności miękkie i jakie potrzeby zawodowe są z nimi związane oraz jak znaleźć zastosowanie dla umiejętności miękkich w pracy zawodowej. Trening łączy metody wykorzystywane w pedagogice społecznej, tańcu współczesnym, terapii tańcem i ruchem oraz innych metodach uczenia się poprzez doświadczenie.
Udział jest bezpłatny.
Obowiązują zapisy: warsztaty@nowyteatr.org
Prowadzenie Maria Stokłosa, Ksenia Opria
Maria Stokłosa — choreografka i tancerka, absolwentka School for New Dance Development w Amsterdamie oraz wydziału tańca współczesnego w London Contemporary Dance School, członkini międzynarodowej sieci choreografów Advancing Peforming Arts Project (APAP), prezeska Fundacji Burdąg, jedna z założycielek warszawskiego Centrum w Ruchu — kolektywu eksperymentalnych choreografów.
Ksenia Opria — tancerka kontakt improwizacji, facylitatorką ruchu, w swoją pracę wplata praktyki somatyczne. Absolwentka kursu Education in Dance and Somatics, Eastern Finland Sports Institute. W 2019 r. została certyfikowaną praktyczką Ilan Lev Method. Praktykuje Ruch Autentyczny, Metodę Feldenkraisa.
Grupa bierze udział w treningu składającym się z 16 godzin lekcyjnych.

Założeniami projektu jest:
1. Tworzenie nowych metod do nauki kompetencji miękkich i rozwijanie ich;
2. Znalezienie odpowiedzi na lukę pomiędzy systemem edukacji formalnej a potrzebami uczestników rynku pracy;
3. Sprawczość, z której rodzi się umiejętność kreowania swojej ścieżki zawodowej,
4. Budowanie zaufania do siebie,
5. Polepszenie jakości kompetencji miękkich.
Zakres umiejętności miękkich, którymi się zajmuję MOSS:
1. Komunikacja - klarowność, słuchanie, świadomość ciała, prezentacja, mówienie przed publicznością, gotowość bycia widoczną/ym.
2. Tolerancja wobec zmian i niepewności, elastyczność.
3. Przywództwo - facylitacja, podejmowanie decyzji, feedback, umiejętność obserwowania.
4. Praca w grupie - współpraca, negocjowanie, rozwiązywanie problemów, inkluzja, empatia, świadomość różnic.
5. Kreatywność - kształtowanie procesu twórczego, inspiracje, poczucie przestrzeni i formy
6. Uważność i zarządzanie uwagą.
7. Samoregulacja - równowaga pomiędzy napięciem i rozluźnieniem, pracą i odpoczynkiem. Zarządzanie czasem, energią.
8. Umiejętność uczenia się - świadomość osobistych nawyków uczenia się, nauka w grupie, dzielenie się wiedzą.
Organizacje uczestniczące w projekcie:
Finlandia: Education in Dance and Somatics, Itä–Suomen Liikuntaopisto/Eastern Finland Sport Institute
Austria: Carinthia University of Applied Sciences
Łotwa: I–DEJAS MAJA
Polska: Fundacja Burdąg
Trening powstał w ramach projektu Moving Into Soft Skills (MOSS), który jest realizowany i współfinansowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+

Daty wydarzenia:
17 listopada wtorek 17:00-19:00
21 listopada sobota 10:00-12:00, 13:00-15:00
22 listopada niedziela 10:00-12:00, 13:00-15:00
24 listopada wtorek 17:00-19:00
29 listopada niedziela 10:00-12:00, 13:00-15:00