Donato Dozzy

TNMK Katowice Going. bilety Red Axes
Elektronika ze Wschodu, diggerzy i polski eksperyment w 4. ogłoszeniu Tauron Nowa Muzyka Katowice

Ale zrobił nam się ogłoszeniowy tydzień. Festiwale, koncerty, imprezy – do tego pokaźnego grona dołączył…