god.wifi

Słodka na co dzień. God.wifi wypuszcza solowe numery

Każda osoba, która chciałaby zmieścić god.wifi w jednej szufladce, jest z góry skazana na porażkę.…

God.wifi – jedyna Internaziomalka, która mogłaby pojechać na olimpiadę [WYWIAD]

W grudniu 2021 roku porozmawiałam z god.wifi o jej licznych talentach i planach na podbicie…